Nhập mã coupon CHIENTHANGCOVID để được giảm giá 15%, áp dụng cho tất sản phẩm.